CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • Nội dung

Tên ngành/ nghề:              Đồ họa đa phương tiện

Mã ngành/nghề:                 TC-5480108-2023-V1

Trình độ đào tạo:               Trung cấp

Hình thức đào tạo:             Chính quy

Đối tượng tuyển sinh:        Tốt nghiệp THCS trở lên

Thời gian đào tạo:             Từ 1 năm đến 2 năm

  1. Mục tiêu đào tạo:

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo trình độ Trung cấp nghề Đồ họa đa phương tiện, là ứng dụng công nghệ thông tin vào việc sáng tạo, thiết kế những sản phẩm mang tính đa phương tiện, có tính ứng dụng vào truyền thông, cộng đồng thể hiện qua hình ảnh, video, audio… những nội dung mang tính tương tác cao.

Người học nghề Đồ họa đa phương tiện được trang bị các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, ngoại ngữ, an ninh – quốc phòng; Các kiến thức chuyên ngành về thiết kế đồ họa 2D, 3D, xử lý ảnh, xử lý hậu kỳ Video, kỹ xảo hình ảnh, kỹ xảo âm thanh, kỹ thuật quay phim – dựng phim, thiết kế Website và một số kiến thức khác có liên quan.

Tốt nghiệp Trung cấp Đồ họa đa phương tiện, người học có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tại các doanh nghiệp về lĩnh vực truyền thông, phát thanh, truyền hình, báo chí; có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp; có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi học xong chương trình người học có khả năng:

  1. Về kiến thức

– Trình bày được các kiến thức căn bản về công nghệ thông tin;

– Trình bày được các kiến thức cơ sở về đồ họa và đồ họa trên máy tính;

– Trình bày được các kiến thức cơ sở về mỹ thuật, thẩm mỹ, vẽ kỹ thuật;

– Trình bày được các kiến thức căn bản về dữ liệu multimedia như: xử lý ảnh, xử lý âm thanh, video, animation, đồ họa 3D;

– Trình bày được quy trình quay phim, dựng phim;

– Trình bày được kiến thức, quy trình thiết kế sản phẩm quảng cáo;

– Trình bày được các kiến thức căn bản về chế bản điện tử;

– Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.

  1. Về kỹ năng

– Cài đặt và sử dụng thành thạo được các phần mềm dùng trong thiết kế đồ họa như: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, 3Ds max, Adobe Premiere, Adobe After Effecf, Adobe Audition;

– Xác định được phần mềm, phương tiện, chất liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng;

– Thiết kế được các sản phẩm đồ họa như áp phích quảng cáo nhãn mác hàng hóa, tạo các khuôn mẫu cho sách, báo, tạp chí;

– Thiết kế, biên tập, hiệu chỉnh được các sản phẩm Video, Audio theo yêu cầu;

– Xử lý các ảnh tĩnh, ảnh động, phục chế được các ảnh với độ phức tạp vừa phải;

– Thiết kế được giao diện, banner cho các trang Web.

– Hỗ trợ, tìm hiểu được nhu cầu của khách hàng, tư vấn cho khách hàng về các sản phẩm đồ họa, các sản phẩm đa phương tiện;

– Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, cháy, nổ, chập điện và an toàn lao động.

  1. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Thực hiện công việc có đạo đức, ý thức về nghề nghiệp, trách nhiệm công dân, linh hoạt trong công việc để thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài);

– Thực hiện trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

– Giải quyết được công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

– Rèn luyện trở thành người có đạo đức, có lương tâm nghề nghiệp, có ý thức chức kỷ luật, có khả năng tự học hoặc tiếp tục học để nâng cao trình độ;

– Phân loại các phế phẩm như mực in, giấy in… vào đúng nơi quy định tránh ô nhiễm môi trường.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:

– Nhân viên thiết kế đồ họa;

– Nhân viên thiết kế và quản trị Website;

– Nhân viên thiết kế nội thất, bản vẽ kỹ thuật;

– Nhân viên thiết kế video, dựng phim;

– Tự kinh doanh trong lĩnh vực thiết kế, in ấn;

– Tham gia công tác đào tạo, giảng dạy tại đơn vị, trung tâm trong lĩnh vực đồ họa đa phương tiện.

 

  1. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

– Số lượng môn học/mô đun: 19

– Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 57 tín chỉ (1410 giờ)

– Khối lượng các môn học chung: 255 giờ

– Khối lượng các môn học/ mô đun chuyên môn: 1155 giờ

– Khối lượng lý thuyết: 364 giờ; Thực hành, thực tập: 983 giờ; Kiểm tra: 63 giờ.

  1. Nội dung chương trình
Mã MH/MĐ Tên môn học/mô đun Số tín chỉ Thời gian học tập (giờ)
Tổng số Trong đó
Lý thuyết Thực hành/ thực tập/ bài tập Kiểm tra
I Các môn học chung 12 255 94 148 13
MC-MH01 Giáo dục chính trị 2 30 15 13 2
MC-MH02 Pháp luật 1 15 9 5 1
MC-MH03 Giáo dục thể chất 1 30 4 24 2
MC-MH04 Giáo dục quốc  phòng – An ninh 2 45 21 21 3
MC-MH05 Tin học 2 45 15 29 1
MC-MH06 Ngoại ngữ 4 90 30 56 4
II Các môn học/ mô đun chuyên môn 45 1155 270 835 50
II.1 Môn học cơ sở 7 165 45 113 7
ĐHV1-MH07 Đồ họa căn bản 2 45 15 28 2
ĐHV1-MH08 Nghệ thuật chữ 2 45 15 28 2
ĐHV1-MH09 Tin học văn phòng 3 75 15 57 3
II.2 Môn học/mô đun chuyên môn 32 840 195 608 37
ĐHV1-MĐ01 Xử lý ảnh Adobe Photoshop 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ02 Thiết kế đồ họa Adobe Illustrator 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ03 Chế bản điện tử Adobe Indesign 3 75 15 57 3
ĐHV1-MĐ04 Xử lý hậu kỳ Video Premier 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ05 Xử lý kỹ xảo hình ảnh After Effect 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ06 Truyền thông đa phương tiện 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ07 Thiết kế Website 4 90 30 56 4
ĐHV1-MĐ08 Thực hành nghề nghiệp 5 225 0 215 10
II.3 Mô đun tự chọn (chọn 2 trong 5 mô đun) 6 150 30 114 6
ĐHV1-MĐ09 Thiết kế hình họa 3D Autodesk 3ds Max 3 75 15 57 3
ĐHV1-MĐ10 Xử lý kỹ xảo âm thanh Adobe Audition 3 75 15 57 3
ĐHV1-MĐ11 Thiết kế hình họa 3D Blender 3 75 15 57 3
ĐHV1-MĐ12 Thương mại điện tử 3 75 15 57 3
ĐHV1-MĐ13 Kỹ thuật quay phim căn bản 3 75 15 57 3
Cộng 57 1410 364 983 63